Zegar atomowy Polska, czas atomowy w Polsce.

zegar atomowyZegar atomowy to najdokładniejszy zegar na świecie. Dzięki niemu poznasz dokładny czas w Polsce, niepowiązany z zegarem w twoim niedokładnym komputerze. Na niniejszej stronie wyświetla się czas z zegara atomowego skorygowany o dane dla strefy czasowej używanej w Polsce.

Zegar atomowy – aktualny czas:Czas według stref
Strefy czasowe zostały wprowadzone w 1884 roku przez Sandforda Fleminga. Ziemia podzielona została na 24 strefy czasowe, obszary rozciągające się co 15 stopni południkowo między biegunami. Podział na strefy czasowe obowiązuje do dziś.

Skrót CET oznacza Central European Time czyli Środkowoeuropejska Strefa Czasowa w której “zasięgu” leży Polska. CET różni się od UTC (Uniwersalnego czasu koordynowanego – tzw. “Zulu Time” dla nawigatorów lotniczych i morskich) o +1 godzinę w miesiącach zimowych i +2 godziny w miesiącach letnich. CET w wydaniu letnim to CEST czyli Central European Summer Time.

Czas uniwersalny koordynowany (UTC – Universal Time Clock) wyznaczony jest dla południka zero przechodzącego przez dzielnicę Londynu Greenwich – stąd, czasami mogą się Państwo spotkać z potocznym określeniem czas Greenwich. Nazwą “czasu Greenwich” (GMT – Greenwich Mean Time) lub czasem uniwersalnym (UT – Universal Time) określano wcześniej czas na południku zero jednak nie skorygowany o właściwości ruchu obrotowego Ziemi. Czas UTC – a za nim CET są skorygowanym czasem wyliczanym przez zegar atomowy o różnicę między 24 godzinami a pełnym obrotem naszej planety wokół własnej osi (obroty te nie są zawsze takie same – różnią się w zależności od np. powstających ruchów tektonicznych, Ziemia ogólnie powinna spowalniać jednak teraz obraca się szybciej niż pod koniec XX wieku). Obrót kuli ziemskiej wokół własnej osi trwa zawsze różnie niż 24 godziny stąd korekta do czasu UT.

Inną korektą – jednak związaną z ruchem obiegowym Ziemi wokół Słońca  jest korekta kalendarza o jeden dzień co 4 lata (rok przestępny – 29 dni w lutym) gdyż obieg naszej planety wokół dziennej gwiazdy trwa 365 dni 5 godzin 48 minut i prawie 46 sekund (45,9934 s) czyli w notacji dziesiętnej tj. 365,242199 dni – oczywiście nie należy być zbyt dokładnym w określaniu tego czasu, gdyż nie będzie on taki sam zawsze co do pikosekundy – jest wiele czynników zaburzających schemat ruchów we wszechświecie.

Z tematem czasu mierzonego w tak dokładny sposób przez urządzenie wykorzystujące związki cezu związane jest bardzo ciekawe i trudne do zaakceptowania, przy pierwszym kontakcie, zagadnienie dylatacji czasowej, które kłóci się z klasycznym postrzeganiem przez nas czasu. Aby Państwa dodatkowo zainteresować dylatacja czasową dodam, iż zjawisko jest udowodnione empirycznie.

Przeciwnicy zegara atomowego
Istnieją przeciwnicy podziału świata na części i stosowania zegara atomowego. Uważają oni, że utrudnia podróżowanie, zmuszając podróżujących do ciągłego przeliczania czasu i dostosowywania się do strefy czasowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *