Wychowanie bezstresowe. Wychowanie dziecka

Co to jest wychowanie bezstresowe? Wychowanie bezstresowe to wychowanie bez stosowania nakazów i zakazów, pozwalanie dziecku na wszystko. Właściwie to brak wychowania dziecka bo rola rodzica ogranicza się tylko do zaspokajania potrzeb dziecka. Dziecko pozostawione samo sobie staje się sierotą mimo że ma rodziców. Wychowanie bezstresowe całkowicie wyklucza przemoc wobec dziecka. Przemoc to nie tylko bicie ale też poniżanie, szarpanie, popychanie.

Przeciwnicy wychowania bezstresowego uważają że dzieci wychowywane tą metodą są nieposłuszne, nie szanują innych (w tym rodziców), zaspokajają tylko swoje potrzeby, nie radzą sobie ze stresem, mają problemy w kontakcie z rówieśnikami.

Wychowanie bez stresu jest praktycznie niemożliwe. Stres jest nieunikniony w życiu. Jeśli byśmy chcieli go uniknąć to byśmy musieli spełniać potrzeby dziecka zanim jeszcze dziecko poczuję tą potrzebę (np. byśmy musieli dać dziecku jeść zanim jeszcze poczuje się głodne).

 

A jak wychować dziecko? Na to pytanie nie ma odpowiedzi bo każdy rodzic ma inne zdanie na temat wychowania. Każde dziecko jest także inne i inne trzeba stosować metody wychowawcze. Najczęściej wychowujemy dziecko, tak jak nasi rodzice wychowywali nas lub też przeciwnie stosujemy całkiem odwrotne metody wychowawcze np. jeśli nasi rodzice byli bardzo surowi, rygorystyczni a my uważaliśmy to za bardzo krzywdzące dla dziecka to my możemy być teraz bardzo pobłażliwi wobec dziecka. A oto najczęściej wymieniane rady psychologów na temat wychowania dziecka:

 • Okazuj dziecku, że je kochasz,
 • Dziecko powinno mieć wyznaczone granice co mu wolno a czego nie. Dzięki temu czuje się bezpieczne,
 • Nie tylko mów ale pokazuj jak należy postępować. Jeśli wymagasz od dziecka, żeby nie kłamało to sama nie kłam,
 • Dla niemowląt ważne są stałe rytuały i stały rytm dnia,
 • Trzeba szanować dziecko ale trzeba też wymagać szacunku w stosunku do siebie,
 • Dziecko nie może wyładowywać złości czy podnosić ręki na rodzica
 • Dzieci powinny mieć także obowiązki, oczywiście dostosowane do ich wieku (np. dwulatek może sprzątać po sobie zabawki z podłogi). Dziecko bez obowiązków jest może szczęśliwsze ale nie poradzi sobie w życiu dorosłym bo w pracy wykaże się tylko lenistwem,
 • Pamiętaj, że dziecko tak samo jak dorosły myśli, czuje, odczuwa potrzebę bliskości, zrozumienia, akceptacji,
 • nie pozwól by dziecko coś na tobie wymuszało krzykiem czy szantażem,
 • nie zmuszaj dziecka np. do śpiewania piosenek przy swoich znajomych,
 • pamiętaj, że dziecko też może mieć zły dzień, wspieraj je wtedy a nie moralizuj,
 • nigdy nie mów: „dzieci i ryby głosu nie mają”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *