Rodzaje funduszy inwestycyjnych – jak wybrać najlepszy fundusz dla siebie?


Sukces na rynku kapitałowym zależy przede wszystkim od wyboru odpowiedniego funduszu inwestycyjnego. Dlatego warto tej decyzji poświęcić dużo czasu i uwagi. Być może najlepiej – po dokonaniu wstępnej selekcji w Internecie – skonsultować się z profesjonalnym doradcą.


Pierwszą przeszkodą, którą napotykamy wybierając fundusze inwestycyjne jest odpowiedzenie sobie na pytanie jaki jest nasz cel oszczędzania pieniędzy. Jeśli jest on długoterminowy – odkładamy pieniądze na emeryturę lub mieszkanie na dziecka – to najważniejszym kryterium, który musimy brać pod uwagę jest bezpieczeństwo. Opinią bezpieczniejszych cieszą się fundusze obligacji inwestujące przede wszystkim w obligacje skarbowe, czyli obligacje emitowane przez państwa. Trzeba przy tym pamiętać, że – przynajmniej w teorii – fundusze obligacyjne (zwane też dłużnymi) są mniej zyskowne niż fundusze akcyjne.

Zważmy ryzyko

Fundusze akcyjne, czyli fundusze inwestujące w akcje spółek notowanych na giełdzie są bardziej ryzykowne, ale potencjalnie dają większą premię za ryzyko, czyli pozwalają zarobić więcej. Z reguły kupno jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych proponuje się bardziej doświadczonym inwestorom, lepiej merytorycznie przygotowanym, znającym już rynek kapitałowy.

Połączeniem pozytywnych cech obu tych rodzajów funduszy, czyli bezpieczeństwa funduszy dłużnych i potencjalnie wyższej premii za ryzyko mogą być fundusze mieszane. Zarządzający tymi funduszami część kapitału inwestują w obligacje, a część w akcje, a proporcje tych inwestycji uzależniają od panującej na rynku koniunktury.

Sprawdźmy w KNF

Jeśli chcemy zwiększyć swoje bezpieczeństwo możemy też wybrać inną taktykę i nie inwestować wszystkich pieniędzy w jeden fundusz, ale zbudować sobie własny portfel inwestycyjny dzieląc nasze oszczędności na przykład między dobry fundusz dłużny oraz akcyjny.

Inwestowanie w fundusze nie oznacza, że musimy przeznaczyć na ten cel jakieś oszałamiająco wielkie pieniądze. Dobrym i często zalecanym wyjściem jest wpłata na początek małej kwoty, a później systematyczne miesięczne dopłacanie do inwestycji. Pozwoli nam to lepiej poznać rynek kapitałowy i prawa, którymi się on kieruje, zdobyć nową wiedzę i dokonywać świadomych wyborów. Dlatego wybierając fundusz inwestycyjny zwróćmy uwagę czy inwestować w ten sposób i czy zarządzające funduszem Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oferuje możliwość bezpiecznego inwestowania przez Internet.

Oczywiście przed dokonaniem ostatecznego wyboru funduszu trzeba sprawdzić, czy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjne, na usługi którego postawiliśmy działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Kolejnym naszym obowiązkiem jest sprawdzenie historii funduszu, bo to odpowie nam na pytanie, czy w przeszłości zarządzający umieli wykorzystywać panującą na rynku koniunkturę.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *