Co to jest sylaba? Co to jest głoska? Nauka głoskowania.Sylaba, głoska, litera – tego uczą się dzieci w zerówce i pierwszej klasie. Dzięki poprawnemu podziałowi wyrazów na sylaby i głoski, dzieci poprawnie piszą te wyrazy. Co to jest sylaba i głoska? Jak odróżnić sylabę od głoski? O tym poniżej.

 

Głoska to najmniejszy i niepodzielny dźwięk mowy dający się wyodrębnić słuchem. Głoski dzielimy na:

  • samogłoski:a, ą, e, ę, i, u, ó, o, y
  • spółgłoski: b, c, cz, d, dz, dź, dż, f, g, h, j, k, l, ł, m, n, ń, p, r, rz, s, sz, ś, t, w, z, ź, ż.

 

Sylaba to część wyrazu utworzona przez samogłoskę lub przez samogłoskę ze spółgłoską (spółgłoskami). Podział na sylaby wygląda następująco:


A-la, no-ga, bal-kon, kot, cu-kie-rek, o-kno.

 

Podział na sylaby i głoski. Przykłady:

mucha, mu-cha (2 sylaby), m-u-ch-a (4 głoski)

czapka, cza-pka (2 sylaby), cz-a-p-k-a (5 głosek)

pomidor, po-mi-dor (3 sylaby), p-o-m-i-d-o-r (7 głosek)

szalik, sza-lik (2 sylaby), sz-a-l-i-k (5 głosek)

pies, pies (1 sylaba), p-i-e-s (4 głoski)

Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami w witrynie.

Komentowanie jest wyłączone.